У Музеју Понишавља Пирот у току је извођење прве фазе радова на надоградњи, адаптацији и делимичној реконструкцији помоћног
објекта који се налази у дворишту музеја. Радови на надоградњи адаптацији и делимичној реконструкцији помоћног објекта реализују се већ скоро месец дана под надзором Завода за заштиту споменика културе из Ниша како би новоизграђени објекат у потпуности одговарао музејској целини. На овај начин наш музеј је постао још једно градилиште у граду а завршетак прве фазе радова планиран је до краја године.