У оквиру манифестације “Музеји за 10” Музеј Понишавља ће представити неке од најбољих и најзначајнијих налаза који су део сталне археолошке поставке.

Заштитна археолошка ископавања на локалитету Мађилка, која су обављена 1987. и 1988. године, потврдила су постојање земљаног тумула, пречника око 40 метара. Откривена је некропола спаљених покојника са урнама са краја бронзаног доба (1300 -1100 пне) Брњичке културне групе.
На фотографији је приказана керамичка урна чије је раме украшено пластично изведеним дојкама. Урна се чува у сталној археолошкој поставци Музеја Понишавља.

               

             (керамичка урна)

На локалитету Маглич поред Пирота, приликом заштитиних археолошких ископавања 2007.године, ископан је редак примерак барељефа Трачког коњаника. Претпоставља се да потиче с краја II или почетка III века нове ере, када је антички Турес био на западној граници Тракије са Горњом Мезијом а култ хероса био масовно распрострањен . Данас се чува у сталној археолошкој поставци Музеја Понишавља.

 

                

                (Трачки коњаник)