Povodom gostovanja Muzeja Krajine iz Negotina i promocije knjige arheologa Gordana Janjića – “Arheologija Muzeja Krajine” koja će biti održana u subotu 12. avgusta od 20h ispred stalne arheološke postavke Muzeja Ponišavlja na Kaleu, pripremili smo jedan video koji će možda uspeti da malo približi priču, i značaj ovog loklaiteta “Vrelo Šarkamen” koji je po značaju jedan od najznačajnijih na teritoriji Srbije a ipak ne toliko afirmisan i poznat.

Carska palata Šarkamen je kasnoantički rezidencionalni memorijalni kompleks nastao krajem 3. i početkom 4. veka u periodu rimske vlasti koji je poznat pod nazivom tetrarhija – vladavina četvorice. Palata se nalazi u selu Šarkamen, kod Negotina u istočnoj Srbiji. Nju je sagradio rimski car Maksimin Daja, koji je želeo da u svom rodnom mestu ostavi trag i sećanje na njega poput Galerija koji je izgradio Feliks Romulijanu. Istoričari su mislili da Maksimin Daja carsku palatu zbog rane smrti nikada nije završio međutim 1996. godine arheolozi su pod rukovodstvom akademika Dragoslava Srejovića na lokalitetu Vrelo Šarkamen otkrili carsku palatu i grobnicu žene visokog ranga, u kojoj je pronađeno 6 komada carskog zlatnog nakita. Ogrlice, prstenje,pločice i zlatnici u to vreme procenjeni su na 1,3 miliona nemačkih maraka. U Šarkamenu je pronađena jedna od samo 4 carske palate koje se nalaze van Rima. Carska palata tada, baš kao i danas bila je udaljena od trgovačkih puteva, komunikacija.

Danas se na ovom lokalitetu vrše arheološka iskopavanja u sklopu sporazuma o saradnji Arheološkog instituta u Beogradu i Muzeja Krajine u Negotinu. Rukovodilac projekta je dr Sofija Petković sa arheološkog instituta, a stručnu ekipu čine arheolog Nikola Radinović, arhitekta Igor Bjelić i arheolog Muzeja Krajine Gordan Janjić.

Ekipa Muzeja Ponišavlja je u julu posetila ovaj lokalitet koji predsavlja značajno kulturno istorijsko nasleđe Srbije. Povodom gostovanja Muzeja Krajine u Pirotu pripremili smo amamterski video u kome pričaju učesnici na arheološkim iskopavanjima na Šarkamenu kako bi publici što bolje prikazali sliku i veličinu ovog kulturnog blaga koje poseduje naša zemlja.