Dom kulture Pirot, tradicionalno svake godine raspisuje nagradni konkurs za kratku priču.

Uslovi konkursa:
– Konkuriše se kratkom pričom, do tri kucane strane, koja do sada nije nagrađivana. Broj radova nije ograničen.
– Nagrađuju se tri najbolje priče:

– prva nagrada 20.000 dinara
– druga nagrada 15.000 dinara
– treća nagrada 10.000 dinara

– Sve nagrađene priče, kao i one za koje žiri smatra da su dobre, biće objavljene u zborniku pod nazivom ”Najbolja kratka priča Pirota 2018”.
– Rezultati konkursa biće objavljeni na svečanosti dodele nagrada XIX Salona knjige i grafike februara 2018. godine.
– Radove dostaviti isključivo u elektronskoj formi na CD-u u doc formatu (font Times New Roman, veličina fonta 12 pt.).
– Razrešenje šifre (ime i prezime, adresa i broj telefona) dostaviti u posebnoj koverti.
– Za sve informacije obratiti se na telefon 010 322-634.
– Radove poslati poštom ili doneti na adresu :

Dom kulture Pirot
Srpskih vladara 77
18300 Pirot
sa naznakom: Konkurs za kratku priču 2018.
Konkurs je otvoren do 25. januara 2018. godine
Pokrovitelj konkursa grad Pirot