Вотивна икона удвојеног трачког коњаника из Крупца је ископана 1963. године око 150 метара југоисточно од
центра села на дубини од 0,50 метара. Направљена је од ситнозрног мермера, четвороугаоног облика. У уоквиреном пољу, у плићем рељефу представљена су два коњаника на коњима у ходу, окренути лицем један према другом. На средини сцене налази се дрво које се рачва у горњем делу и око кога је обавијена змија. При дну рељефа, лево од дрвета, налази се профилисана ара. Коњаници су одевени у хитоне. Представе удвојеног трачког коњаника можемо поделити на два главна типа. Првом типу припадају споменици на којима је представљен удвојен трачки херос, са оба јахача исте величине, који јашу један иза другог, али могу бити и хералдички распоређени. Други тип ових представа је бројнији и коњаници су различите величине, с тим што је десни већи од левог, а распоређени су тако да јашу у супротном правцу,. Већи јахач у руци држи подигнуто копље или животињу на коју насрћу пси, док мањи јахач углавном у рукама држи узде, хламида му је пала на леђа и у ретким случајевима има подигнуту десну руку у којој држи копље .
Коњаник је скоро увек представљен са одређеним животињама, објектима или ликовима и тако представљају целину. Коњ је животиња која на свим споменицима чини саставни део представе и приказан је у издуженом галопу, може да стоји мирно или лагано корача или ставља једну или обе ноге на жртвеник испред себе.
Данас се овај споменик чува у Музеја Понишавља у Пироту у античкој збирци под инвентарним бројем 1. Претпоставља се да потиче с краја II или почетка III века нове ере, када је антички Турес био на западној граници Тракије са Горњом Мезијом а култ хероса био масовно распрострањен Димензије: дужина 0,34 m, ширина 0,25 m, дебљина 0,04 m. Висина слова износи 1,4 cm.