Ovih dana iz štampe je izašla knjiga pod nazivom “Sakralna topografija i verovanja u Srednjeg i Gornjeg Visoka”. Ovo delo je zajednički rad kustosa etnologa Aleksandra Repedžića i kustosa areheologa Milice Ilić. Knjiga je nastala kao rezultat terenskih istraživanja na prostoru Stare planine tokom jula i avgusta 2021. godine.

Zajednički rad kustosa Muzeja Ponišavlja, iz koga je nastalo ovo delo, se pored terenskog istraživanja zasniva i na razgovoru sa meštanima i temelji na usmenom kazivanju i tradiciji, koja se prenosila s koleno na koleno i kao takva sigurno menjala. Cilj rada je da se sačuvaju od zaborava običaji, mitovi, legende, priče i predanja Srednjeg i Gornjeg Visoka ali i da se bolje upoznamo sa načinom i životom Staroplaninaca u prošlosti ali i danas. Pored običaja i verovanja u knjizi su predstavljeni i toponimi, potencijalni arheološki lokaliteti i mesta  za koje meštani smatraju da su imala bitnu ulogu u prošlosti njihovih predaka.