Novi naslov u izdanju našeg muzeja, knjiga “I NEKAD I SAD – priče o predmetima ” auotrki Saške Velkove i Mile Panajotivić nalazi se na policama naše prodavnice. Knjiga izašla u sklopu obeležavanja 60 godina od otvaranja vrata Konaka Malog Riste ima za cilj da približi javnosti samo deo blaga koje Muzej Ponišavlja čuva.