Od 5 do 7 juna održan je skup Srpskog arheološkog društva kao i proslava 70 godina postojanja Arheološkog instituta. Skup je održan u Srpskoj akademji nauka i umetnosti a ovom prilikom kustos arheolog dr Predrag Pejić iz Muzeja Ponišavlja predstavio se sa tri referata:

1.Sekcija za klasičnu arheologiju –  Nastavak arheoloskih iskopavanja ranohrišćanske bazilike na Sarlahu u Pirotu 2016.

2.Sesija – naseljavanje klisura i kanjona u praistoriji, antici i srednjem veku  – ΣΤΕΝΕΣ – ТЕМСКО – ТЕМАЦ

3.Sesija- Antički kult na Balkanu kroz arheološke nalaze i ikonografiju – Antički kultovi na severnoj granici Gornje Mezije i  Trakije

Povodom ovog događaja ali i dana arheologije otvorena je i digitalna izložba “Virtuelna arheologija”.

Program , izveštaji i apstrakti sa skupa  http://arheologija.rs/wp-content/uploads/2017/05/SAD_program_2017.pdf