Juče je u čitaonici Narodne biblioteke održana tribina o značaju arheološkog nasleđa u Srbiji.  Na predavanju koje su organizovali Srpsko arheološko društvo i Muzej Ponišavlja bilo je reči o zaštiti arheološlih lokaliteta kao i prepoznavanju ovog problema od strane loklanih vlasti i institucija. Kroz prezentaciju o ugroženosti arheološkog nasleđa u Srbiji i pirotskom kraju ukazano je na važnost očuvanja arheološke baštine koja zapravo predstavlja našu ličnu kartu. Ovom prilikom govorili su predsednik Srpskog arheološkog društva dr Adam Crnobrnja kao i kustos-arheolog Muzeja Ponišavlja dr Predrag Pejić.

Cilj ovog predavanja bio je podizanje svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama kao i ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava. Zaključak je bio da se u znatnoj meri može popraviti odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu.