E – 586, šestak, 200 x 156 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. Pored motiva sa vencima ovo je šara koja je najviše u upotrebi kod pirotskih tkalja. Đulovi mogu biti krupnije i sitnije izrade. Ovaj primer je sa pet velikih đulova, jedan je centralni i četiri u uglovima polja sa nazubljenim ćenarom. Bordura je cvetna. Boje su: crvena, crna, oker, plava.