E – 584, šestak, 210 x 140 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. Na crvenoj osnovi polja simetrično su raspoređeni po vertikali direci, drva života, u crnoj boji. Na bočnim dijagonalnim granama su kubeta a iznad njih gugutke. Za ovu šaru inspiracija ćilimarki bila je cvetna bašta sa pticama. Po verovanju pirotskih tkalja, devojka pre udaje morala je da izatka i ponese u miraz ćilim sa gugutkama, jer se verovalo da gugutke predstavljaju simbol sloge i ljubavi u braku. Bordura ćilima je sa ružama. Na kraćoj strani spoljašnjeg ćenara je traka žute boje. Boje su: crvena, crna, narandžasta, žuta.