E – 711, 200 x 150 cm. Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. Veoma stara i retka šara koja u polju sadrži tri reda ptica sa raskošnim repovima – najverovatnije predstava pauna. U preostalom delu polja su bibice. Unutršnji ćenar je sa motivom perca, a bordura je sa motivom tiče. Ćilim ima spoljašnji ćenar i rese. Korišćen je za pokrivanje poda ili kreveta. Boje su: crna, crvena, plava, oker.