E – 835, smetenik, 110 x 132 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. U poljima ćilima na centralnom direku postavljeni su golemi ili stari đulovi. Polje uokvirava ploča sa motivom perca. Boje su: crvena, crna, plava, žuta.