E – 2973, batal, 400 x 350 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja. U polju ćilima je motiv sa vencima, centralni i četiri manja u uglovima. Centralni venac ima dodatnu ševuljicu u okviru žute trake. Osnova polja je crvena. Unutrašnji ćenar je sa motivom ruža a ploča sa motivom kornjača. Ćilim je korišćen za zastiranje poda. Boje su crvena, žuta, plava, crna, oker, zelena.