U okviru međugrančnog IPA projekta “PRIČA O ĆILIMU – Stvaranje i početni marketing novog prekograničnog turističkog proizvoda koji povezuje područje Pirota i Čiprovaca kroz zajedničku tradiciju tkanine ćilima “ održava se online obuka na kojoj učestvuju radnici Muzeja Ponišavlja, tkalje i predavači sa Međunarodnog biznis univerziteta u Botevgradu. Obuka je iz dva dela, a zbog specifične situacije i pandemije obavlja se online. U prvom delu održala su se predavanja o online marketingu i kreativnom turizmu a drugi deo predavanja odnosiće se na tkanje pirotskog ćilima kao i inovativan pristup posetiocima. Ova online obuka se realizuje u periodu od 24 – 28 februara 2020.g.