Loading...
Home2024-05-30T17:33:02+00:00

O muzeju

Muzej je osnovan oktobra 1947. godine odlukom Gradskog narodnog odbora Pirota pod nazivom Narodni muzej. Već je posedovao izvestan broj predmeta, uglavnom poklona od građana Pirota i okoline. Odlukom Skupštine opštine Pirot, Muzej je 1969. godine dobio današnji naziv.

Kao regionalna muzejska ustanova, koja koncepcijski spada u kategoriju zavičajnih muzejskih ustanova kompleksnog tipa, delatnost proučavanja, zaštite i prezentacije kulturnog tipa, delatnost i proučavanje, zaštite i prezentacije kulturno umetničkih i istorijskih dela, odnosno pokretnih kulturnih dobara, ova muzejska ustanova obavlja na teritoriji opštine Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka.

Organizacionu strukturu Muzeja čine odeljenja za arheologiju, etnologiju, numizmatiku, istoriju i istoriju umetnosti. Zbirke navedenih odeljenja formiraju muzejski fond od oko 6.500 predmeta. U sastav muzejskog fonda ulazi i fond Galerije fresaka u Starom gradu koga čine reprodukcije fresaka iz manastira Svetog Jovana Bogoslova, zadužbine Konstantina Dejanovića, u selu Poganovu, kao i dva legata, od kojih je jedan legat učitelja Ćire Rančića iz oblasti dečije književnosti, a drugi legat učitelja Duška Ćirića sa etnološko-istorijskom građom. Pored toga, Muzej ima depandanse u Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu.

Muzej Pirot

Osim zaštite pokretnih kulturnih dobara i proučavanja materijalne i duhovne kulture srednjeg i gornjeg Ponišavlja i Lužnice, Muzej ostvaruje i kulturno-prosvetnu, pedagošku i izdavačku delatnost koja je započela krajem šezdesetih i realizovala se kroz nekoliko edicija.

Bogatstvo Muzeja

Izložbeni prostor Muzeja obuhvata površinu od oko 300 m2 za potrebe stalne postavke i oko 100 m2 galerijskog prostora za potrebe tematskih i gostujućih izložbi. Muzej je za posetioce otvoren svakog radnog dana, od 08 do 16 časova i subotom od 09 do 15 časova.

Pročitajte više

Aktuelnosti

Loading...

Lociran je blizu centra grada i vrlo je bogat istorijskim sadržajem.
Posebno mi se dopala tradicionalna folklorna kolekcija.

Vladimir Ćirić
Total Views: 88,216Daily Views: 60
Go to Top