Министарство трговине, туризма и телекомуникација током прошле године покренуло је капитални пројекат “Дигитализација туристичке понуде Србије” који има за циљ успостављање
националне дигиталне платформе која ће објединити основне потребне информације о свим туристичким значајним локалитетима и манифестацијама. Овим пројектом обухваћен је и Музеј
Понишавља Пирот. Пројекат је рађен у три фазе, снимање и израда виртулне туре која ће се ускоро наћи на сајту музеја и на мобилној апикацији, док трећа фаза подразумева иградњу WIFI
мреже која омогућава корисницима и посетиоцима лакши приступ интернету.
Музеј Понишавља Пирот добио је од Министраства туризма опрему у вредности од 1.839.873,00 за изградњу мреже која је поставњена и тако омогућен лакши приступ интернету, туристима и
посленицима музеја.
Ова платформа корисницима на једноставан и ефектан начин омогућава увид у туристичке локације Републике Србије коришћењем интернет претраживача или мобилних уређаја уз флексибилне могућности претраге локалитета по интересовањима потенцијалног посетиоца или врстама садржаја на локалитетима, уз главни циљ да омогући туристима да брзо и информисано донесу одлуку да посете одређени локалитет.