ИЗ РИЗНИЦЕ МУЗЕЈА ПОНИШАВЉА: МАНГАЛ – МАЛО ПОКРЕТНО ОГЊИШТЕ

Мангал је мало покретно огњиште, израђивано од бакра и калајисано. Пехарастог облика са наглашеном стопом и широким ободом, прстенастих украса и декоративних ручица за ношење. У пехар се уметала покретна бакарна посуда са пепелом и ужареним дрвеним угљем, а ради сигурности се стављао и комад гвожђа. Мангал се према потребама уносио у одређену просторију коју је требало загрејати или само одржавати температуру, али и за одржавање температуре јела и пића који су се ређали и стајали на широком ободу посуде. Често су се у ужарени ћумур стављали парчићи мирисног дрвећа или лишћа. Преко жара се стављало звоно које је спречавало
ширење непотребних гасова, истовремено задржавајући топлоту.
Музеј Понишавља у поставци има три мангала. Један је 1951. откупљен од наследника породице Христић за 2.000, други је 1961. Славка Стаменовић продала музеју за 15.000 тадашњих динара, док је трећи непознатог порекла. Сва три су се користила у XIX веку. Најзанимљивији међу њима је мангал у мушкој соби, мање висине у односу на остала два и другачије израде, из 1833. године. На ободу је
карактеристичан османски запис арапским писмом или печат радионице, а насупрот њему, такође на ободу је укуцан текст у медаљону N С, а у другом реду 18 Г Р 33. Мангал је оријенталне израде, с тим што је ћирилични натпис додат касније, можда и у Пироту.