На недавно одржаном конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање или суфинансирање пројеката у областима откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем и библиотечко-информационе делатности, Музеју Понишавља Пирот одобрена су средства за финансирање два пројекта. Пројекти који су подржани од стране министарства  спадају у групу пројеката из области заштите музејског и нематеријалног музејског наслеђа.

Први пројекат „БЕЛА МАЧКА – ЈЕДНА СТАРА КУЋА У ПИРОТУ“  финансираће се у вредности од 435.000 дин. 

Пројекат Миле Панајотовић, историчара вишег кустоса Музеја Понишавља Пирот, обухвата објављивање публикације о историјату пиротске куће из 1848. године и породице која је живела у њој кроз раздобље од једног века, а на основу писане грађе, која је пронађена у кући.

Други пројекат “САКРАЛНА ТОПОГРАФИЈА ГОРЊЕГ И СРЕДЊЕГ ВИСОКА” финансираће се у вредности од 400.000 дин.

Пројекат Александра Репеџића, кустоса етнолога, имаће за циљ да се на датом простору евидентира топографска грађа, да се изврши њихова убикација и основна транскрипција, да се код локалног становништва прикупе легенде, веровања и обичаји везани за одређена места и топониме, да се изврши детаљна проспекција, фото, видео,аудио и техничко документовање самог сакралног места.