Музеј Понишавља Вас са задовољством позива да учествујете на конкурсу за најбољу
фотографију, под називом (Не)брига о културном наслеђу.
 Фотографије могу бити снимљене фото-апаратом или мобилним телефоном.
Аутори могу учествовати са више ауторских фотографија.
Фотографије морају бити у JPG формату.
Радове треба послати електронском поштом на адресу muzejpirot@gmail.com, најкасније до 10.
фебруара 2017. године. Такође, потребно је доставити име и презиме аутора, број телефона као
и назив фотографије.
Жири Музеја Понишавља прегледаће све у року пристигле радове и наградити најуспешније
ауторе.
Већ по традицији, фотографије које су пристигле на конкурс биће изложене у Галерији Музеја
Понишавља.
За све додатне информације о конкурсу обратити се Педагошкој служби Музеја или на број
064 89 79 454.
Ово је 14. конкурс по реду, у оквиру пројекта (Не)брига окултурном наслеђу.
Наше културно наслеђе можемо сачувати само ако га добро упознамо. Своју љубав према
простору, времену и људима који су уткани у наше културно наслеђе, можемо изразити и кроз
фотографију.
Ове године сугеришемо учесницима конкурса да своју пажњу усмере ка бризи и лепоти која се
крије у нашем културном наслеђу.