Министарство културе и информисања Републике Србије, као национални
координатор програма Дани европске баштине и Секција музејских педагога при Музејском
друштву Србије спроводе на националном нивоу конкурс под називом Недеља стваралаца
европске баштине (European Heritage Makers Week). Конкурс се спроводи у оквиру Дана
европске баштине, као једна од кључних иницијатива у оквиру овог програма Савета
Европске и Европске комисије. Kонкурс има за циљ промоцију и популаризацију баштине
међу ученицима основних и средњих школа, као и учвршћивање сарадње културног и
едукативног ресора.
На конкурс се могу јавити младе особе између 12 и 18 година које су заинтересоване за
истраживање баштине. Од учесника се тражи да посете музеј, галерију, споменик, парк,
библиотеку, филмски центар, знаменито место, археолошки или неки други локалитет који се
бави наслеђем; осмисле причу, направе видео рад, цртеж, слику на платну, графички рад,
илустрацију или стрип о изабраном експонату, теми или локалитету и уз то поставе
фотографију која представља њихову причу. Током овог периода, деца и млади се стимулишу
да активно истражују своју околину, да упознају културну баштину око себе, откривају своје
порекло и схватају повезаност са баштином на европским нивоу. У причама могу да описују и
материјално и нематеријално наслеђе. Радови морају да садрже једну дигиталну слику или
линк за видео, име приповедача и године старости и кратак текст који описује причу (може да
буде написан на матерњем или енглеском језику). Дакле, учесници из Србије треба да опишу
неки елемент наслеђа из Србије, али да при описивању обрате пажњу и нагласе повезаност
одабране теме са европским наслеђем. Све што треба да ураде је да, након што изаберу тему и
створе рад, замоле свог родитеља или законског старатеља да пошаље причу на електронску
адресу pedagoskanmk@gmail.com под назнаком „Европска баштина“.
Свака земља учесница ће изабрати до 5 прича које су се посебно истакле и које ће бити
послате Европском панелу. Европски панел ће потом изабрати 10 најинспиративнијих прича
међу онима које су поднесене, као приче које треба посебно истаћи, а приповедачи ће бити
позвани да посете Стразбур.

Рок за слање радова је 10. мај 2019. године, након чега ће уследити презентација
приспелих радова, од којих ће пет најинтересантнијих радова бити пласирано на европско
такмичење.

Link правила учешћа:

http://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/RS_EHMW_Guidelines_090419_Digital.pdf

Link позив за учешће:

http://www.kultura.gov.rs/lat/aktuelnosti/poziv-na-ucesce-u-nedelji-stvaralaca-evropske-bastine