Из штампе је изашла још једна књига у издању Музеја Понишавља Пирот. Музеј завршава ову успешну годину са још једним насловом у сопственом издању. Књига „Одећа по мери и вашој жељи“ представља истраживачки рад о одећи на подручју општине Пирот у периоду од једног века и дело је кустоса Музеја Понишавља историчарке Миле Панајотовић и кустоса етнолога Александра Репеџића.

Укус епохе, друштвени феномен или начин исказивања личности – одећа је постала средство идентификације и социјализације, симболичке комуникације и уметност. Бити добро обучен”, данас је постала важна ствар у свим социјалним миљеима и неспорно, веома важан елемент престижа. Осим естетске, ритуалне и етничке припадности, улога одеће кроз векове је увек остала заштитна. За данашње доба врло је интригантно знати како су се одевали наши преци, бабе и деде, родитељи. Управо нас аутори, Мила Панајотовић и Александар Репеџић, путем текста књиге “Одећа по мери и вашој жељи” и обиља фотографија, упознају са културом која се стварала у једном дужем периоду и таложила као нераскидива традиција у коју су уткани менталитет и креативни дух становништа овог града и самог краја. Текст у књизи заснива се на истраживачком раду о одевању на подручју општине Пирот у временском периоду од једног века, од ослобођења од Турака 1878. па до краја седамдесетих година прошлог века, проучавању доступног сачуваног писаног и пре свега, фотографског материјала, који се односи на грађанско и сеоско одевање, коришћењу литературе и периодике, архивске грађе и извора, као и делова одеће који се чувају у збирци градске и сеоске ношње Музеја Понишавља. Рад се састоји од уводног дела, општег прегледа о одевању и главног текста који је подељен на два дела: Одевање у Пироту и пиротском крају од седамдесетих година XIX века до краја двадесетих година ХХ века и Одевање у Пироту и пиротском крају од почетка тридесетих до краја седамдесетих година ХХ века.

Књигу можете купити у продавници Музеја Понишавља по цени од 1500 динара.