U okviru konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa, Muzeju Ponišavlja odobrena su dva projekta ukupne vrednosti 946.400 dinara. U pitanju su projekti vezani za arheologiju koji će biti realizovani do kraja godine.

Prvi projekat nosi naziv “Izrada projekta za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje antičkog utvrđenja Turesa  na Sarlahu u Pirotu” a vrednost ovog projekta iznosi 500.000 dinara.

Za drugi projekat pod nazivom “Izrada dokumentacije i obrada pokretnih nalaza sa iskopavanja iz 1989-1990 jugozapadne kapije utvrđenja Turesa na Sarlahu u Pirotu” odobrena su sredstva Ministarstva kulture i informisanja u vrednosti od 446.400 dinara.

Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata Ministarstva kulture i informisanja bili su otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim i arheološkim nasleđem.