Planirani, odobreni i ostvareni prihodi i rashodi u predhodnoj i tekućoj godini: