U Muzeju Ponišavlja Pirot u toku je realizacija projekta “Izrada projekta za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje antičkog utvrđenja Turesa  na Sarlahu u Pirotu” koji se finansira iz konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije iz oblasti kulturnog nasleđa. Ovom prilikom započeti su radovi na čišćenju terena i pripremi za izradu dokumentacije koja će kasnije biti korišćena za proces restauracije i konzervacije arheoloških lokaliteta. U pitanju su lokaliteti blizu centra grada a reč je o ranohrišćanskoj bazilici kao i utvrđenju Tures na Sarlahu. Ovom prilikom izjave su dali arheolozi Muzeja Ponišavlja  dr Predrag Pejić i Milica Ilic.