Ispod autoputa koji povezuje Niš i Pirot a koji je u izgradnji pronađena je ranohrišćanska bazilika. Prilikom radova na izgradnji “Koridora 10” došlo se do slučajnog otkrića ove ranohrišćanske bazilike za koju se smatra da je izgrađena između IV – VI veka.  Arheološki radovi na ovom važnom otkriću traju već nekoliko dana a za sada ima veoma malo podataka o samoj bazilici.

IMG_1823

 

 

Ono što je dosadašnjim iskopavanjima utvrđeno je da postoji kripta ispod same bazilike u kojoj se nalaze najverovatnije  grobovi nekadašnjih ktitora bazilike. Trenutno se prati i iskopava zid bazilike koji će nam omogućiti da saznamo pravu veličinu ove nekadašnje građevine.

 

IMG_1821

Ekipe Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša i Kragujevca rade na evidentiranju ovog pronalaska a radovi će najverovatnije trajati još narednih mesec dana .

IMG_1809