U skladu sa planiranim, ovih dana zvanično je završena prva faza projekta rekonstrukcije i izgradnje pratećih objekata u Muzeju Ponišavlja Pirot. Projekat je realizovan pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, čiji su predstavnici obišli finalne radove i dali saglasnost za završetak prve faze projekta. Izgradnjom ovog objekta Muzej Ponišavlja je stekao uslove za proširenje trenutnih kapaciteta što će u budućnosti omogućiti bolje funkcionisanje muzeja kao institucije. Ovom fazom završeni su “grubi” odnosno građevinski radovi na objektu koji je nesumnjivo jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u kulturi u poslednjih petnaestak godina.

 

     

 

Više od 300 kvadratnih metara prostora omogućiće još bolji rad muzeja, a u sklopu tog prostora zapošljeni u muzeju ali i svi piroćanci dobiće novu galeriju, biblioteku, radionicu za konzervaciju, kancelarijski prostor.

Druga faza projekta predviđena je za sledeću godinu, a sadržaće opremanje ovog prostora kancelarijskom i drugom opremom. Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem nedostatka prostora u muzeju. Ovaj projekat je u potpunosti finansiran iz budžeta grada Pirota, što je još jedna potvrda da naša lokalna zajednica obraća izuzetnu pažnju na očuvanje kulturne baštine i institucija koje su njeni nosioci.