Iz štampe je izašao novi naslov u već bogatoj izdavačkoj kolekciji Muzeja Ponišavlja Pirot. Reč je o veoma interesantnoj i značajnoj  knjizi pod nazivom “Bela mačka – Jedna stara kuća u Pirotu” autorke Mile Panajotović, višeg kustosa istoričara.

Neveliko po svom obimu, ali izuzetno bogato podacima ovo delo u potpunosti uspeva u svojoj nameri da od zaborava otrgne deo istorije Pirota. Usponi i padovi porodice, ratovi i promene država i uređenja, nenametljivo i logično prate ono što se dešavalo sa kućom a takođe i sa kafanom “Bela mačka”. Kombinujući izvore, već objavljenu literaturu, kazivače i faktičko stanje na terenu, Mila Panajotović je uspela da spreči zub vremena, koji je neminovno uništio staru kuću, uništi sećanje na nju i porodicu pod nadimkom Bela mačka. Štampanje ove knjige realizovano je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Srbije.

“Dospevši na gornji sprat, prošli smo kroz sve prostorije, da bi nas u jednoj od većih soba tzv. ženskoj sobi, dočekalo pravo brdo papira i sitnijih predmeta iz ovog domaćinstva , sve to oblino zasuto zemljom sa tavanice, koja je počela da se raspada. Ugledavši tu hrpu građe, odlučila sam da se vratim sutradan sa svojim kolegama iz muzeja i da spasimo što se spasti može” – Mila Panajotović