Knjiga notnih zapisa za harmoniku, autora Vlade Veselinovića, svetski poznatog virtouza na harmonici, danas je izašla iz štampe. Ova svojevrsna kjniga notnih zapisa nosi naziv “Igre i pesme Pirota i okoline”, a upravo je i to bila zamisao autora da u ovoj knjizi predstavi i sačuva  od zaborava svu lepotu i raskoš melodija sa ovih prostora.

Prema rečima auora u dosadašnjoj notnoj literaturi zanemarivan je jedan veoma bitan segmet, ne samo kod zapisivanja melodija iz pirotskog kraja nego i generalno kada je celokupna muzika Balkana u pitanju, a to je ornamentika (muzički ukrasi, „trileri”). U ovoj knjizi melodije iz Pirota i okoline po prvi put su zabeležene sa detaljnom ornamentikom stilizovano u duhu tradicije muzičkog podneblja odakle potiču.

Ova knjiga posebno će biti od koristi folkolornim instrumentalnim ansamblima i orkestrima odnosno instrumentalistima, kako harmonikašima tako i izvođačima na drugim instrumentima.

U knjizi je sadržano 12 tradicionalnih igara i 18 pesama iz pirotskog kraja i okoline.