Muzej Ponišavlja realizovao je još jedan projekat iz oblasti arheologije. Projekat pod nazivom ” Izrada dokumentacije i obrada pokretnih nalaza sa iskopavanja iz 1989 -1990 jugozapadne kapije utvđenja Turesa na Sarlahu u Pirotu”. Ovaj projekat podržan je od strane Ministarstva kulture i informisanja koje je i odobrilo sredstva za realizaciju ovog projekta. Rukovodilac na ovom projektu bio je arheolog našeg muzeja dr Predrag Pejić.

Ovim projektom izrađena je dokumentacija sa ovih iskopavanja i time se posle više godina finalizirao rad na lokalitetu antičkog Pirota u predelu južne strane Sarlaha. Izgradnjom petlje na zaobilaznom međunarodnom putu oko Pirota, pre tridesetak godina, otkriveni su jugozapadna kula sa potkovičastom kulom kao i delovi južnog i zapadnog bedema utvrđenog kasnoantičkog-ranovizantijskog Turesa-Kumedave.

Ovim projektom je urađena konzervacija izabranih pokretnih nalaza koji bi mogli da budu uvedeni u stalnu postavku Muzeja Ponišavlja. Takođe projektom je bila obuhvaćena i potpuna digitalizacija predmeta kao i izrada određenih delova u digitalnim formatima.

Jedan od ciljeva koji je ispunjen ovim projektom bila je finalna obrada dokumenata i tumačenje o postojanju određenih zajednica i njihovom širenju od starijeg gvozdenog doba do kasnog srednjeg veka. Ukupna vrednost ovog projekta iznosila je blizu 500 000 dinara.

 

            

(pronađeni nalazi na lokalitetu)                                (lokalitet na Sarlahu ispod današnjeg puta 1989 – 1990)