E – 580, šestak, 140 x 198 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. U polju ćilima su razbacani buketi cveća iznad kojih su postavljene gugutke. Na borduri je venac sa cvećem a na unutrašnjem ćenaru motiv sa nizamčićima. Pripada retkim šarama i trkan je prirodnim bojama. U polju ćilima nalazi se i ime naručioca: Aleksa Đ. Kurdelić 1888.g. Boje su: crvena, crna, žuta – lukova, plava.