E – 2438, šestak, 140 x 198cm
Osnova i potka vuna. Tehnika klečanja na vertikalnom razboju. Ideju za ovu šaru tkaljama su dale bombone uvijene u raznobojne ukrasne papiriće – asocijacija na svilene bombone. Ornamentika je sa romboidima medđusobno povezanim u kojima su smešteni cvetici na plavoj (uglavnom žandar-plava) boji. Polje uokvirava češalj ploča. Boje su plava, crna, bela, narandzasta