Rašićeva šara, E -816, dobatal, 485 x 350cm. Osnova i potka vuna,tehnika klečanja na vertikalnom razboju. poreklo ove šare na pirotskom ćilimu je iz Dagestana (sa Kavkaza). Postoji priča da je pukovnik Rašić, koji je bio u pratnji kralja Milana Obrenovića, doneo uzorak šare koje su tkalje prihvatile. Osnovni motiv za ovu šaru su koncentrični romboidi koji se završavaju na krajevima duž ose trapezastim ispunjenim vraškim kolenima. U sredini je soveljka a oko nje sofrice. Forma je geometrijska, sa preciznim razmerama i dosta detalja. To je šara sa najvećim brojem boja, velikim brojem nijansi i prelaza pa je i izrada ove šare jako teška. Ćilim je korišćen za pod.