E – 725, šestak, 140 x 192cm
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. U polju je geometrijska stilizacija simetričnog oblika u kojoj je sofra sa kukama. Forma je nepravilni krst, uokviren crvenom, belo crnom šrafiranom i svetlo zelenom trakom koja se završava sa kukama. U preostalom delu polja u uglovima je motiv sa pčelama. Unutrašnji ćenar je sa stilizacijama srca i nepravilnih krstova, a bordura je sa cvetnom lozom od crvenih ruža. Boje su bordo, žuta, crna, zelena, narandzasta. Korišćen je kao zidnjak ili za krevet.