E – 594, šestak, 220 x 145cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertiklanom razboju. Šara je nastala krajem 19 veka posle 1881. godine, nakom ustanovljenja Državnog grba Kraljevine Srbije. U polju ćilima nalazi se grb u omeđenom delu polja. U uglovima su motivi sa dvoglavim orlovima i ocilima. Preosstali deo polja je ispunjen bibicama. Na levoj strani polja je utkano ime tkalje i godina izrade. Jevrušina Krstić 1920. godina. Ćilim je korišćen za zid ili krevet. Spoljašnji ćenar je sa kukama. Boje su bordo, zelena, oker, crna. Od Drugog svetskog rata do 1989. godine ova šara se nije radila. Prvi primerak koji je urađen bio je posvećen šestotoj godišnjici Kosovske bitke. U centralnom grbu, umesto četiri ocila utkane su godine Kosovske bitke i jubileja. Ćilim je izatkala Slavina Andrejić, poznata kao majka „Cana“