E – 578, šestak, 200 x 150 cm.
Osnova potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. Šara je asocijacija na dekorativne služavnike sa rezbarijom u srebru ili drugom metalu. Ćilim ima centralni motiv u obliku romboida sa floralnom dekoracijom, koja se ponavlja i po obodu ćilima. Osnova ćilima je zelena a dominiraju boje: zelena, bordo, narandžasta.