E – 757, smetenik, 165 x 115 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja na vertikalnom razboju. Na crvenoj osnovi polja je medaljon koji čini soveljka sa kukama. U njenom središtu je motiv sa karanfilima koji se nalazi i u uglovima polja. Unutrašnji ćenar je sa motivom ruža a polje uokvirava vodena ploča. Boje na ćilimu su prirodne, bela, lukova, crvena, crna.