E – 356, batal, 355 x 345 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja. Polje ćilima je sa centralnim i četiri ugaona motiva sa vencima. U okviru centralnog venca je natpis: Pirot 1897, u drugom redu Petar Božilović. Polje ćilima je teget a venci u crvenoj boji. Slobodni deo polja je sa bibicama. Ćilim je korišćen za zastiranje poda. Bordura ćilima je sa motivom oktopoda. Boje su teget, crvena, oker.