E – 753, batal, 408 x 350 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja. U polju su venci sa direcima na kojima su raspoređene litije. Centralni medaljon je sa motivima čenđela i natpisom: Todor Stamenović u drugom redu 10.juna 1908.god. U četiri ugla su poluromboidi sa biljnim motivima u horizontalnim trakama. Polje je popunjeno bibicama. Unutrašnji ćenar je sa motivom lala a bordura sa sovrama. Ćilim je korišćen za zastiranje poda. Boje su: crvena, plava, žuta, crna.