E – 2132, cmetenik, 130 x 110 cm.
Osnova i potka vuna, tehnika klečanja. U polju ćilima je venac sa kubetima i vraškim kolenima, a u uglovima je cveće. Bordura je sa gušter pločom. Boje su crvena, plava, crna, žuta.