Ikonice sa ogledalima, E – 2972, batal, 350 x 300 cm. Osnova i potka vuna, tehnika klečanja. U polju ćilima je četvrtna forma sa kubetima i direcima koja je uokvirena sa tri nazubljene trake. U četiri ugla ćilima su ikonice sa ogledalima u kojima je drvo života. U preostalom polju ćilima su bibice. Polje je teget boje. unutrašnji ćenar je sa dve nazubljene trake crvene boje i srednjom plavom trakom na kojima su amajlike. Bordura ćilima je sa motivom oktopoda. Ćilim je korišćen za zastiranje poda. Boje su : teget, crvena, oker, plava, smeđa.